Polish English German Slovak Ukrainian

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Klubu_V.2022 r.


 Logo MANTA przezroczyste

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie

 

dnia 20 maja 2022 r.

 

 

 

     Po kolejnej, czteroletniej kadencji, na której piętno odcisnęły liczne ograniczenia związane z epidemią COVID-19, dnia 20.05.2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu MANTA.

 

    Wzorem lat ubiegłych przedstawiono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z rocznej dziłalności finansowej i merytorycznej Klubu, które zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zebrania. Udzielono również absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

 

      Następnie wybrano Władze Klubu na następną kadencję.  Dyskutowano o sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu. Zajęto się również organizacją szkoleń i wyjazdów nurkowych (Machów, Kulka, Egipt i inne).

Uchwalono również wysokość i terminy opłacania składki rocznej na 2023 rok.

 

     Nowo wybrane Władze Klubu na następną kadencję:

 

        Zarząd klubu:

Prezes: Andrzej Kaczmarek

 Wiceprezes: Klaudiusz Hinzmann

Skarbnik: Piotr Chmura

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Dariusz Tomczyk

Sekretarz: Robert Suska

Członek: Artur Dziemianko

    

     Cele działalności i sposób realizacji pozostały bez zmian.