Polish English German Slovak Ukrainian

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu MANTA_VI.2020 r.


 Logo MANTA przezroczyste

Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie

 

dnia 12 czerwca 2020 r.

 

 

 

20200613 Walne Zebranie MANTA 3

 

      Zarząd Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Klubu na dzień 12 czerwca 2020 roku.

Mimo tak wyjątkowych okoliczności, związanych z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, spotkaliśmy się o godz. 18,00 w sali konferencyjnej SOSiR w Nowej Dębie ul. Sportowa 5 (przy stadionie sportowym). Nasze dotychczasowe miejsce spotkań było niedostępne (zamknięta pływalnia).

 

 

20200613 Walne Zebranie MANTA 3

 

 

    Zachowując niezbędne środki bezpieczeństwa, w pierszym terminie zebrała się wystarczająca ilość uczestników, aby Zebranie było prawomocne. Do naszego grona dołączyły cztery nowe osoby, w tym dwie młode klubowiczki. Wszyscy oni spotkali się z bardzo miłym i przyjaznym przyjęciem.  

 

 

 20200613 Walne Zebranie MANTA 3

  Zebranie przebiegło sprawnie, w koleżeńskiej atmosferze, zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. W trakcie przedstawiono sprawozdanie prezesa z rocznej działalności Klubu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz finansowe za 2019 rok. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń, po czym udzielono absolutorium Zarządowi Klubu. Dokonano również przeksięgowania wyniku finansowego za 2019 rok na fundusz statutowy.


 

20200613 Walne Zebranie MANTA 3

 

      Z bieżących spraw Klubu omówiono i podjęto stosowne uchwały w tematach jak:

 - uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej, szkoleniowej i finansowej działalności Klubu w nowej rzeczywistości,
 - zakup nowego sprzętu nurkowego na potrzeby Klubu,
 - ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich na 2021 rok,
 - rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 

 

20200613 Walne Zebranie MANTA 3

 

   Tematem, który spotkał się z największym zainteresowaniem i wzbudził najwięcej kontrowersji było, jak w trakcie zajęć nurkowych radzić sobie w okresie epidemii wirusem SARS-CoV-2. Znaczną pomocą były przedstawione przez prezesa Klubu rekomendacje DAN Europe.

   Po rzeczowej duskusji podjęliśmy wspólną decyzję o rezygnacji z grupowych zajęć klubowych w tegorocznym letnim sezonie. Kontynuowane będą, wyłącznie trybem indywidualnym, tylko rozpoczete wcześniej szkolenia OWD. Klubowy sprzęt nurkowy będzie wyjątkowo, na zasadzie wypożyczenia, przekazany poszczególnym członkom do końca sezonu letniego tj. do 30.09.2020 roku. 

 

       Kończąc Zebranie, mając na uwadze czas w jakim przyszło nam się zmierzyć z rzeczywistością, rozstaliśmy się z nadzieją, że niebawem spotkamy się na wodach otwartych i będziemy razem realizować wspólne zainteresowania.