Polish English German Slovak Ukrainian

Działania edukacyjne a COVID-19_pierwsza pomoc_V.2020 r.


 

Szkolenia DAN: działania edukacyjne vs. sytuacja kryzysowa COVID-2019

 

pierwsza pomoc

 

 

 

 

Najpierw bezpieczeństwo, teraz bardziej niż kiedykolwiek.

Śledząc uważnie najnowsze rozwiązania, wymieniamy tutaj kilka zaleceń skierowanych do wszystkich.

 

 ---------------------------------------------------------

Aktualizacja:  27 kwietnia 2020 r.

 

 

Sytuacja nadzwyczajna COVID-19 głęboko zmieniła nasze codzienne nawyki, aktywność zawodową i zachowanie, w tym sposób reagowania w przypadku pomocy osobie znajdującej się w niebezpieczeństwie.

Ekspansja pandemii na skalę światową zmusiła nas do zawieszenia działalności edukacyjnej, zgodnie z przepisami i regulacjami każdego kraju.Jednak DAN Training wciąż uważa, że pierwszym krokiem, który należy podjąć, aby skutecznie zarządzać sytuacją kryzysową, jest szkolenie, w szczególności w obliczu czasów wielkiej niepewności.


Dlatego też gorąco zachęcamy do utrzymywania kontaktu z kursantami poprzez lekcje teorii online, które po zakończeniu sytuacji kryzysowej będziecie mogli zakończyć praktycznym szkoleniem w klasie.

 

 

Pierwsza pomoc i reanimacja krążeniowo-oddechowa


Pomimo zapobiegawczego zawieszenia działalności dydaktycznej w salach lekcyjnych, ratownicy, instruktorzy i trenerzy DAN mogą znaleźć się w sytuacji, gdy będą pomagać poszkodowanemu, potencjalnie dotkniętemu przez COVID-19 i niezwiązanemu z członkami ich rodziny, w przypadku zatrzymania krążenia. Z drugiej strony, sam ratownik może być zarażony.Co robić?

 - Upewnij się, że ty, ofiara i ludzie w okolicy są bezpieczni.

 - Noś wszystkie środki ochrony osobistej i używaj każdej dostępnej bariery.

 - Oceń świadomość ofiary poprzez wstrząsanie lub stymulowanie bez zbliżania się do jej/jego twarzy. - Oceń oddychanie, po prostu obserwując ruchy klatki piersiowej, unikając umieszczania twarzy blisko twarzy ofiary.

 - Jeśli ofiara jest nieprzytomna i nie oddycha, należy zaalarmować służby medyczne opisując sytuację i rozpocząć uciskanie klatki piersiowej bez wykonywania oddechów ratunkowych/wentylacji.

 - Użyj AED, jeśli jest dostępny.

 - Kontynuuj wykonywanie czynności ratunkowych aż do momentu, gdy ofiara ponownie zacznie normalnie oddychać, aż do wyczerpania siły lub do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.

 


Co robić, kiedy ofiarą jest dziecko?

Jeśli dziecko/niemowlę nie jest częścią Twojej rodziny, ale jesteś odpowiednio przeszkolony i przygotowany, możesz zdecydować się na wykonanie sztucznego oddychania* oprócz ucisków klatki piersiowej zgodnie z procedurami poznanymi podczas kursów DAN:

 

 - Upewnij się, że ty, ofiara i ludzie w okolicy są bezpieczni.

 - Noś wszystkie środki ochrony osobistej i używaj każdej dostępnej bariery.

 - Oceń świadomość, delikatnie potrząsając dzieckiem lub stymulując je.

 - Jeśli dziecko/niemowlę jest nieprzytomne, wezwij pomoc, delikatnie udrożnij drogi oddechowe i zbliż się, aby ocenić obecność normalnego oddechu przez czas nie dłuższy niż 10 sekund.

 - Jeśli dziecko/niemowlę nie oddycha, wykonaj 5 wstępnych oddechów ratunkowych.

 - Oceń obecność oznak ruchu - kaszel - oddech, nie dłużej niż 10 sekund.

 - W przypadku braku jakichkolwiek oznak, rozpocznij cykl 30 ucisków klatki piersiowej, a następnie 2 oddechów ratowniczych.

 - Jeśli to możliwe, użyj AED na dziecku. Pamiętaj, aby nie używać go na niemowlęciu. - Kontynuuj wykonywanie czynności ratowniczych do momentu, gdy dziecko/niemowlę ponownie zacznie normalnie oddychać, aż do wyczerpania siły lub do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.

 


Uwaga: Jeśli jesteś sam, kontynuuj resuscytację przez 1 minutę (około 5 cykli 30:2) przed powiadomieniem służb ratowniczych. Jeśli musisz się przemieścić, jeżeli to możliwe, zabierz ze sobą dziecko/niemowlę.

Jeśli byłaś świadkiem nagłej zapaści dziecka/niemowlęcia, natychmiast zwróć się o pomoc.
 

 

*Pamiętaj


Zatrzymanie krążenia w wieku dziecięcym jest często związane z trudnościami w oddychaniu. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby ratownik przeprowadził sztuczne oddychanie. Jeśli nie jest ono w żaden sposób skuteczne, może dojść do niedrożności dróg oddechowych i konieczne jest sprawdzenie, czy nie ma ciał obcych i podjęcie próby usunięcia tej niedrożności.

Techniki pediatrycznej resuscytacji krążeniowo-oddechowej mogą różnić się w zależności od wieku i budowy ciała ofiary: należy odnieść się do podręcznika BLSD dla dorosłych i dla dzieci, aby zapoznać się z kompletną procedurą resuscytacji.

 Po zakończeniu działań ratowniczych należy prawidłowo zdjąć cały sprzęt ochrony osobistej, aby zminimalizować ryzyko dotknięcia potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni i zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami.


Umyj ręce z najwyższą ostrożnością używając mydła i wody lub, jeśli nie jest to możliwe, użyj 70/80% hydroalkoholowego żelu.

 

 

Aktualizuj swoją wiedzę i umiejętności: zapoznaj się z kompletnymi procedurami zawartymi w podręczniku DAN BLS-D Adult and Paediatric Manual, dostępnym w Twoim obszarze MyDAN.