Polish English German Slovak Ukrainian

Nurkowanie po szczepieniu COVID-19


Wytyczne dotyczące nurkowania po szczepieniu przeciw COVID-19

 W celu zatrzymania rozwoju pandemii na całym świecie coraz więcej ludzi zostaje zaszczepionych przeciw COVID-19. Równocześnie szerzą się niesprawdzone informacje dotyczące możliwych skutków ubocznych tych szczepionek na nurkowanie.Oto aktualne wytyczne na ten temat. 

 

 

 

Nurkowanie po szczepieniu COVID-19: Wytyczne

 

 

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE WZNOWIENIA DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH NARAŻENIE NA DZIAŁANIE ŚRODOWISKA HIPERBARYCZNEGO U OSÓB ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO COVID-19.

 

 

 

 

Aktualizacja 2 kwietnia 2021 - Proszę zwrócić uwagę: zalecenia te zostały opracowane we współpracy z Belgijskim Towarzystwem Nurkowania i Medycyny Hiperbarycznej (SBMHS-BVOOG).

Zostały one zebrane na podstawie danych dostępnych w momencie publikacji i mogą podlegać dalszej edycji. Dlatego zalecamy, aby odwiedzać tę stronę w celu uzyskania najbardziej zaktualizowanej wersji. ---

W dokumentacji dostarczonej przez Europejską Agencję Leków (EMA), w ramach procesu oceny szczepionki dotyczącej szczepionek dopuszczonych do stosowania w Europie, zauważono, że po szczepieniu mogą wystąpić pewne działania niepożądane.


Te działania niepożądane są na ogół łagodne i jednakowo często występują w przypadku każdego rodzaju szczepionki, np. wykazano, że działania niepożądane występują głównie między 12 a 48 godzin po szczepieniu, a w pojedynczych przypadkach objawy mogą trwać do 7 dni. Ciężkie działania niepożądane, takie jak anafilaksja, na szczęście, są niezwykle rzadkie i obserwowano je głównie u osób z wieloma alergiami; pojawiają się natychmiast, w ciągu pierwszych 30 minut po szczepieniu. Działania niepożądane zgłaszano również częściej po podaniu drugiej dawki szczepionki.


Chociaż zdecydowana większość zgłaszanych do tej pory działań niepożądanych jest łagodna i nie podważa w żaden sposób bezpieczeństwa zatwierdzonych szczepionek, mogą one być dodatkowo wzmocnione przez warunki nurkowania, takie jak zanurzenie, ciśnienie i niedotlenienie/hipertoksyczne środowisko. Ponadto możliwe jest, że niektóre skutki immunologiczne szczepienia COVID-19 mogą tymczasowo wpływać na ryzyko chorób związanych z nurkowaniem.

 

Niepotwierdzone przypadki objawów, które mogą być związane z chorobą dekompresyjną (DCI), powikłań nurkowania w bezpiecznym zakresie dla DCI, spowodowały pewne obawy w społecznościach nurków.

 

W tej chwili nie ma dostępnych dowodów dotyczących wpływu warunków nurkowych na nasilenie działań niepożądanych, ani na wynikający z tego wpływ na wydajność nurków w odniesieniu do bezpieczeństwa nurkowania. Biorąc pod uwagę, że szczepionki te są nowymi produktami farmakologicznymi, oraz w celu zapewnienia, że opisane powyżej działania niepożądane nie kolidują z wykonywaniem jakichkolwiek zadań związanych z bezpieczeństwem, chcielibyśmy zwrócić uwagę społeczności nurkowej na informacje i wytyczne dostarczone przez WHO, EMA i ECDC w sprawie szczepień COVID-19 (patrz odniesienia) i dodamy następujące konkretne zalecenia dla nurków:

 • Ze względu na konieczność jak najszybszego powstrzymania lub zakończenia pandemii COVID-19 oraz ze względu na to, że w tym momencie powszechne szczepienia wydają się być jedynym sposobem, w jaki można to osiągnąć, zaleca się, aby wszystkie osoby otrzymywały szczepionkę COVID-19 natychmiast po udostępnieniu szczepionek, zgodnie z krajowym planem wdrożenia szczepionki COVID-19.
 • Przed rozpoczęciem czynności związanych ze sprężonym gazem lub nurkowaniem z zatrzymanym oddechem nurkowie powinni rozważyć okres oczekiwania wynoszący co najmniej 7 dni po każdej dawce szczepionki COVID-19.
 • Zaleca się wydłużenie tego odstępu do 14 dni dla nurków:

  A. u których występują działania niepożądane po szczepieniu utrzymujące się dłużej niż 48 godzin

  B. z czynnikami ryzyka dla zdrowia osobistego, takimi jak, ale nie ograniczając się do:

 • nadmierna masa ciała
 • przewlekła choroba metaboliczna (w tym cukrzyca)
 • palenie
 • stosowanie leków, które mogą zwiększać ryzyko incydentów zakrzepowo-zatorowych (w tym doustnych środków antykoncepcyjnych)
 • lub dowolną kombinację powyższych

 C. kto chce wykonywać nurkowania, które wymagają szczególnych umiejętności technicznych lub które przekraczają granice nurkowania rekreacyjnego bez dekompresji (nurkowanie techniczne, nurkowanie głębokie dekompresyjne)

 • nurkom zaleca się konsultację z lekarzem ogólnym w przypadku, gdy skutki uboczne szczepienia COVID-19 utrzymują się dłużej niż 48 godzin po szczepieniu.
 • w przypadku, gdy wystąpią jakiekolwiek objawy, mogące być związane z chorobą nurkową, pojawiające się po nurkowaniach z pozornie niskim  ryzykiem, przeprowadzonych w okresie 7 dni po szczepieniu COVID-19, zaleca się konsultację ze specjalistą medycyny nurkowej. Zachęcamy wszystkich nurków i lokalne federacje nurkowe i towarzystwa naukowe do zgłaszania takich incydentów do Działu Medycznego DAN Europe w Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • ponieważ szczepienie COVID-19 nie chroni w pełni przed możliwością przeniesienia wirusa SARS-CoV2 na inne osoby, wszyscy nurkowie, zaszczepieni lub nie, muszą nadal przestrzegać środków ochronnych (odległość, maska, higiena).

 

 

Odwołania