Polish English German Slovak Ukrainian

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Klubu_I.2014 r.


 Logo MANTA przezroczyste

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie

 

dnia 11 stycznia  2014 r.

 

 

 

20200613 Walne Zebranie MANTA 3

 

 

 

      Po dwóch miesiącach od zarejestorowania, Zarząd Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu na dzień 11 stycznia 2014 roku.

 

 

 

 20140111 Walne Zebranie Spraw Wyb Manta NDba 3

      Przedstawiono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z prac przygotowawczych do właściwej dziłalności finansowej i merytorycznej Klubu. Zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zebrania. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

 

  

 

 

 

 

Logo MANTA przezroczyste      Następnie wybrano nowe Władze Klubu, zasadniczo na pierwszą kadencję. Skład pozostał taki sam, jaki wybrano naZebraniu Założycielskim dnia 02. listopada 2013 r. 

         Zarząd klubu:

Prezes: Andrzej Kaczmarek

 Wiceprezes: Sławomir Janociński

Skarbnik: Andrzej Cetnar

 

 

Logo MANTA przezroczyste

 

 Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący:  Klaudiusz Hinzmann

Sekretarz: Jan Koper

Członek: Dariusz Tomczyk

    

 

     

20140111 Walne Zebranie Spraw Wyb Manta NDba 12

 

 

       Po czym dyskutowano o organizacji sportowej i finansowej działalności Klubu. Sporo uwagi poświęcono zakupowi nowego sprzętu nurkowego oraz  ratowniczego na potrzeby Klubu. Zajęto się również organizacją szkoleń i wyjazdów nurkowych (Machów, Zakrzówek, Egipt i inne).

 

 

 

 

 20200613 Walne Zebranie MANTA 3

   Z bieżących spraw Klubu omówiono i podjęto stosowne uchwały w tematach jak:

 - uchwalenie programów sportowej, szkoleniowej i finansowej działalności Klubu w nowej kadencji,

 - zakup nowego sprzętu nurkowego na potrzeby Klubu,

 - organizaja wspólnych wyjazdów nurkowych,

 - ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich w 2015 roku,

 - rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 

  Logo MANTA przezroczyste

       Kończąc Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Klubu MANTA rozstaliśmy się z nadzieją, że niebawem spotkamy się na wodach otwartych i będziemy razem realizować wspólne zainteresowania.