Polish English German Slovak Ukrainian

Walne Zebranie Sprawozdawcze Klubu - III.2017 r.


  2017.03.10 Walne Zebranie MANTY N.Dba 29

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie

 

w dniu 10.03.2017 r.

 

 

 

2017.03.10 Walne Zebranie MANTY N.Dba 2

       W siedzibie Klubu na Pływalni SOSiR w Nowej Dębie odbyło sie coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Klubu Płetwonurków MANTA. Uczestniczyło w nim 80% klubowiczów.

 

      Zebranie przebiegło sprawnie, w koleżeńskiej atmosferze, zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad. W trakcie przedstawiono sprawozdanie prezesa z rocznej działalności Klubu, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz finansowe za 2016 rok. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń, po czym udzielono absolutorium Zarządowi Klubu. Dokonano również przeksięgowania wyniku finansowego za 2016 rok na fundusz statutowy.

 

 

     Z bieżących spraw Klubu omówiono i podjęto stosowne uchwały w tematach jak:

 - uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej, szkoleniowej i finansowej działalności Klubu,
 - zakup nowego sprzętu nurkowego na potrzeby Klubu,
 - ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich na 2018 rok,
 - rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.

 

       Po zakończeniu oficjalnej części Zebrania obrady przeniosły się do rozmów kuluarowych w czasie spotakania towarzyskiego poza siedzibą Klubu.