Polish English German Slovak Ukrainian

Powstanie Nowodębskiego Klubu Płetwonurków LOK MANTA


 

Nowodębski Klub Płetwonurków

Ligi Obrony Kraju MANTA

powstał w 2011 roku z inicjatywy pasjonatów nurkowania

oraz członków TCN LOK-OCTOPUS

 

 

 

     Na zebraniu założycielskim, zwołanym z inicjatywy lokalnych pasjonatów nurkowania, dnia 22 lipca 2011 roku na pływalni SOSiR w Nowej Dębie postanowiono założyć Nowodębski Klub Płetwonurków LOK MANTA.

     W zebraniu uczestniczyli również: Jerzy Salamucha - Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego LOK w Rzeszowie, Adam Szurgociński - Dyrektor SOSiR w Nowej Dębie oraz członkowie Tarnobrzeskiego Centrum Nurkowego LOK OCTOPUS. 

 

Na zebraniu postanowiono:

     Siedziba Klubu - zlokalizowana jest w Budynku Pływalni Krytej SOSIR przy ulicy Kościuszki 14 w Nowej Dębie.

 

Członkowie założyciele:

Dariusz Tomczyk, Andrzej Kaczmarek, Mariusz Wydro, Sławomir Janociński, Piotr Pawlik, Jan Koper, Tomasz Licak, Agnieszka Kowal-Pawlik, Jarosław Mączka, Andrzej Polak, Dariusz Siekierka, Arkadiusz Wydro, Klaudiusz Hinzman, Katarzyna Tomczyk, Tomasz Mączka, Renata Wilk, Paweł Mączka, Piotr Pręga, Marcel Kucharski, Kacper Taraszka, Konrad Gołąbek, Przemysław Wit.

 

Na pierwszym zebraniu klubowiczów została wybrana nazwa, logo, wysokość składki członkowskiej, oraz władze klubu:

 

Zarząd klubu:

Prezes: Dariusz Tomczyk

Wiceprezes/Sekretarz: Andrzej Kaczmarek

Szef Szkolenia/Skarbnik: Mariusz Wydro


 

Komisja Rewizyjna:

Sławomir Janociński

Piotr Pawlik

Jan Koper

 

     Celem Klubu MANTA jest szerzenie wiedzy na temat świata podwodnego i płetwonurkowania, a także propagowanie bezpiecznego i zgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami uprawiania płetwonurkowania.

     Klub realizuje przedsięwzięte cele poprzez regularną organizację i prowadzenie kursów na różne stopnie płetwonurkowe.