Polish English German Slovak Ukrainian

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Klubu_III.2018 r.


 

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie 

Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie

 

dnia 23 marca 2018 r.

 

 

 

 

    Po czteroletniej działalności, dnia 23.03.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu MANTA.

 

Jak w ubiegłych latach przedstawiono sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z rocznej dziłalności finansowej i merytorycznej Klubu, które zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zebrania. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.

 

 

 

     Następnie wybrano nowe Władze Klubu na następną kadencję.  Po czym dyskutowano o sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu. Sporo uwagi poświęcono zakupowi nowego sprzętu nurkowego oraz  ratowniczego na potrzeby Klubu. Zajęto się również organizacją szkoleń i wyjazdów nurkowych (Machów, Zakrzówek, Egipt i inne).

 

 

 

 

 

     Po burzliwej dyskusji przyjęto "Regulamin wypożyczania sprzętu Klubu MANTA". Uchwalono również wysokość i terminy opłacania składki rocznej na 2019 rok.

 

 

 

 

 

 

     Nowo wybrane Władze Klubu na następną kadencję:

 

        Zarząd klubu:

Prezes: Andrzej Kaczmarek

 Wiceprezes: Klaudiusz Hinzmann

Skarbnik: Piotr Chmura

 

 

Komisja Rewizyjna:

Jan Koper

Robert Suska

Dariusz Tomczyk

    

     Cele działalności i sposób realizacji pozostały bez zmian.

 

Nasza galeria