Zarząd Klubu stanowią:


Prezes:

Andrzej Kaczmarek

tel. 604 504 224

 


 Wiceprezes:

Klaudiusz Hinzmann

tel. 691 433 109

 


 Skarbnik:ChmuraPiotr 04

 Piotr Chmura

tel. 691 993 946

 


 

Komisja Rewizyjna w składzie:


Przewodniczący:

Dariusz Tomczyk

tel. 693 709 626

 


 Sekretarz:

Robert Suska

tel. 692 421 218

 


Członek:

Artur Dziemianko

tel.  500 216 050

 


 

 

 Poprzednie kadencje: