Bezpieczeństwo i ratownictwo

Cel kursu: w kontrolowanych warunkach uczestnik powinien:
- rozpoznawać możliwe niebezpieczne sytuacje,
- przećwiczyć możliwe niebezpieczne sytuacje,
- nauczyć się panować nad niebezpiecznymi sytuacjami.