Medycyna nagłych przypadków

Cel kursu: uczestnik kursu powinien zostać zapoznany zarówno w teorii jak i w praktyce z użyciem manekinów reanimacyjnych, walizkami pierwszej pomocy i z systemami tlenowymi - do tego stopnia, by wystarczyło to do
udzielenia pierwszej pomocy i reanimacji. (Nauka technik wykonywania zastrzyków i infuzji nie jest w tym zawarta).