Nurkowanie z łodzi

 

 Cel kursu: uczestnik powinien rozumieć podstawy drużyny morskiej i zostać zapoznany w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem nurkowania z łodzi.