specj.nurk.w nurcie

 Nurkowanie w nurcie

 

 Cel kursu: podczas tego kursu uczestnik poznaje techniki i czynności, które umożliwią mu bezpieczne przeprowadzanie nurkowań z nurtem i pływami.