Fotografia podwodna

 

 Cel kursu: uczestnik powinien zrozumieć podstawy fotografowania pod wodą i zostać zapoznany w teorii i praktyce z bezpiecznym planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem fotografowania pod wodą.