Nitrox 01

 

 Nurek nitrox zaawansowany

 

Cel kursu: uczestnik powinien zostać zapoznany w teorii i praktyce z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzaniem poszczególnych etapów nurkowania z wymianą gazową na głębokości do 40 m, przy zastosowaniu nitroksu EAN 22% do 100% tlenu.