Skladki01

na rok 2024 wynoszą:

-   150 zł    dorośli

-   75 zł   młodzież

 

Wpłata składek wyłącznie na konto bankowe

 

Opłacenie składki członkowskiej terminowo upoważnia członka Klubu

do zniżek na imprezy, wyjazdy klubowe oraz kursy i specjalizacje.

 

 

trzos

 Konto do wpłaty składek -  BGŻ

 numer konta:   90 2030 0045 1110 0000 0318 7360

 

 

 

UWAGA !

Zgodnie z Uchwałą Nr 9/2018 z dnia  23.03.2018 r. Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Płetwonurków MANTA w Nowej Dębie

§ 3  Wysokość rocznej składki członkowskiej wpłacanej od 01 marca ustala się na 200,- PLN. Odpowiednio wysokość rocznej składki członkowskiej dla młodzieży oraz studentów do 25 roku życia wpłacanej w tym terminie ustala się na 100,- PLN.

§ 4  W przypadku nieopłacenia składki do 30 czerwca osoba zalegająca, decyzją Zarządu Klubu, może być skreślona z listy członków Klubu MANTA.

 

     - tu znajdziesz druk wpłaty składek członkowskich - PDF